ฉันจะทดสอบขั้วลำโพงได้อย่างไร

ตั้งมัลติมิเตอร์เพื่อวัดแรงดัน DC และสัมผัสสายลำโพงไปที่โพรบ

หากโพรบของคุณสัมผัสกับสายที่มีขั้วตรงข้ามเช่นโพรบบวกกับสายลบคุณจะได้รับการอ่านตัวเลขเชิงลบ

ลองเปลี่ยนโพรบที่คุณใช้เพื่อให้ได้การอ่านเชิงบวกแทน

前一个问题ขั้วมีความสำคัญสำหรับลำโพงหรือไม่
下一个问题ลำโพงซ้ายและขวาควรห่างกันเท่าไร?

相关的问题